foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

A fenntartói értékelés 2022-2023 Letöltés

Az intézmény 2022-2023 éves értékelési eredményei Letöltés

Fenntartó által engedélyezett csoportok és évfolyamok Letöltés

Létszám adatok 2023.10.01-jei állapot Letöltés

Térítési és tandíjak Letöltés

Munkaterv 2023-2024 Letöltés

Főmunkaviszony keretében pedagógus munkakörben Letöltés

NOS munkakörben dolgozók létszáma Letöltés

Továbbképzési Program 2023 Letöltés

 

A fenntartói értékelés 2019-20 Letöltés

Az intézmény 2019-20 éves értékelési eredményei Letöltés

Fenntartó által engedélyezett csoportok és évfolyamok Letöltés

Létszám adatok 2020.10.01-jei állapot Letöltés

Térítési és tandíjak Letöltés

Munkaterv 2021 Letöltés

 

A fenntartói értékelés 2018-2019 Letöltés

Az intézmény 2018-19 éves értékelési eredményei Letöltés

Fenntartó által engedélyezett csoportok és évfolyamok Letöltés

Minősített év évfolyamai, tanszakai Letöltés

Létszám adatok 2019.10.01-jei állapot Letöltés

Térítési és tandíjak Letöltés

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

 

Az intézmény 2007- ben alakult, telephelyei Szabolcs- Szatmár Bereg megyében szerveződtek.

 

Székhely: 4334 Hodász, Széchényi út 1-3.

Om: 201 036

Képviselő: Nyíriné Halasi Anita

 

Fenntartó: Krétakör  Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

Székhely:  4334 Hodász, Széchényi út 10.

Képviselő: Andó Károly

 

Telephelyek

4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3

4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy Igrice út 6.

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.

4536 Ramocsaháza, Kossuth u. 56/a

4537 Nyírkércs, Fő u. 83.

4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.

4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32.

4461 Nyírtelek, Iskola u. 12.

4400 Nyíregyháza Család u. 69.

4551 Nyíregyháza- Oros, Zsurló u. 38.

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a.

4824 Szamosszeg, Nagydobosi u. 4.

4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 18.

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.

4400 Nyíregyháza, Epreskert út 10.

4535 Nyíribrony, Fő út 46-50.

4488 Beszterec, Árpád út 1.

 

2008-ban elnyerte a Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (iktatószám: 580/ME/2008) címet, melyet a telephelybővítések után is megtartott.

 

Tevékenységeink: 

 • táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszak
 • képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, fotó és videó tanszak, grafika tanszak
 • szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak
 • zeneművészeti ág: billentyűs tanszak

Évfolyamok száma tizenkettő, amelyből 1-2. évfolyam előképző, 1-6. évfolyam alapfok, és 7-10 évfolyam továbbképző.

A tanulók az alapfok 6. évfolyam sikeres befejezéseként művészeti alapvizsgát tesznek, majd a továbbképző 10. évfolyamának sikeres befejezéseként művészeti záróvizsgát tehetnek.

 

Az iskolában évente megvalósuló hagyományok

 • Idősek világnapja alkalmából szereplés telephelyenként
 • Nemzeti ünnepekről megemlékezés telephelyenként
 • Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások, karácsonyi műsor szervezése minden telephelyen.
 • Farsangi népszokás felelevenítése telephelyenként
 • Krétakör Művészeti Verseny szervezése két évenként (2008), 2014-től évente rendezzük
 • Verbunkverseny szervezése két évenként (2010)
 • „Kárpát - medencében élek” verbunk és csárdás verseny szervezése két évenként (2017)

 

Pedagógusaink eredményei

Pedagógusaink, oktatóink közül többen példát mutatnak aktív művészeti tevékenységükkel, versenyzőként, vagy egyesületi tag táncosaként tanítványainknak.

Jogszabállyal alapított díjban részesült pedagógusunk

Nagy Zoltán – Karácsony Sándor díj

Ködöböcz Sándor- Nivó díj

Kitüntetésben részesült nevelőink:

Gacsályiné Verécze Hajnalka: 2004. Az év pedagógusa, Sóstóhegy Szabó Lőrinc Általános Iskola

Nagy Zoltán 2010/2011 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola

Szanyi Szabolcs 2011/2012 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola

Balázs Zsombor 2014/2015 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola

Baloghné Szabó Alíz 2013/2014, tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola

Kozákné Szűcs Andrea 2014/2015 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola

Ködöböcz Sándor 2015/2016 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola

Rajna Beatrix 2015/2016 és 2016/17 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült, Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola

A Nyíregyháza, Könyök úti telephelyünk (Kertvárosi Általános Iskola) alapítványi díjban részesítette a következő pedagógusokat:

Gacsályiné Verécze Hajnalka, Bedő Melinda, Nyíriné Halasi Anita, Papp Judit.

 

 

Fontos számunkra:

 • a személyiségfejlesztés
 • a hagyományőrzés
 • az értékközvetítés

Párhuzamosan figyelünk a felzárkóztató, esélyegyenlőséget adó és tehetséggondozó feladatainkra. Versenyek, találkozók, táborok szervezésével több kistérség életében vállalunk szerepet.

 

A művészeti nevelés a személyiség fejlesztés egyik legkiemelkedőbb eszköze. Iskolánk a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel hozzá járul egy sokoldalú, művelt érett, kreatív személyiség kialakításához.

 

Tantestületünk tagjai olyan alapvető pedagógiai elveket képviselnek, mint pl. a tanulói személyiség kibontakoztatása, a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése, a hátrányok kompenzálása, s a célokhoz a feltételek megteremtése.

 

Fontosnak tartjuk telephelyeink népi művészeti értékeinek megőrzését, életben tartását. Mivel a települések nagy része kiemelten hátrányos települések közé tartozik, meglehetősen sok a hátrányos helyzetű tanulónk, amely komoly felelősséggel bíró feladatot ró iskolánkra. Iskolánk arculata megfelel a művészetoktatás feltételeinek.

  

Az intézmény céljai és ennek megvalósítása érdekében tett lépések és feladatok

 

Cél: A tanulóink alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket, zeneművészeti és képzőművészeti jártasságukat, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

Feladat: alap és záróvizsga letétele

 

Cél: Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveljük tanulóinkat. Hozzájárulni, hogy a tanuló személyisége nyitottá ­váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatni a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

Feladat: programok szervezése az „Egészséges életmód” jegyében

 

Cél: sokoldalú személyiségfejlesztés megvalósítása a művészeti ágak keretein belül. Mozgáskultúra, állóképesség, ügyesség, ritmusérzék, tér- és formaérzék fejlesztése és gazdagítása.

Feladat: táboroztatás, versenyeztetés, kiállítás szervezése

 

Cél: Innovatív pedagógia lehetőségek kutatása és alkalmazása a művészeti oktatás keretein belül. Továbbképzések szervezését más művészeti iskolákkal közösen.

Feladat: kutatómunka, gyűjtőmunka.

 

Cél: Az alkalmazotti teljesítményértékelési rendszer kialakítása és megvalósítása.

Feladat: kooperáció az alkalmazottak és a vezetők között.

 

Cél: A hátrányos helyzetű tanulók magas létszáma indokolja a társadalmi integráció megvalósítását programjainkban. Cigány etnikum kultúrájának beépítése a helyi tantervbe. Szegregáció megszüntetésének segítése a csoportok kialakításánál.

Feladat: kapcsolattartás a helyi cigány önkormányzatokkal, és a családsegítő szolgálatokkal.

 

Cél: Nagyecsedi verbunk verseny megvalósítása Nagyecseden.

Feladat: bővítése páros tánc bemutatással.

 

Cél: Krétakör Művészeti Verseny megrendezése évenként

Feladat: Szponzorok felkutatása.

 

Cél: A Free Dance Nemzetközi Táncfesztivál megrendezése

Feladat: Támogatók, szponzorok felkérése

 

Cél: „ Kárpát – medencében élek” verbunk és csárdás verseny megrendezése kétévente.

Feladat: Támogatók, szponzorok felkérése

 

Cél: Szabadidő Táncverseny Országos Magyar Bajnokság

Feladat: Támogatók, szponzorok felkérése

 

Pedagógiai szakmai ellenőrzések

    2017.02.19. intézményvezetői önértékelés
    2017.03.16. intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
    2017. március-május 3 fő pedagógus önértékelés
    2017.04.28. Pedagógusminősítés: egy fő sikeresen minősült Pedagógus II. fokozatba került
    2017.09.11. Intézményi  önértékelés
    2017.09.28. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
    2019.január- március 3 fő pedagógus önértékelés
    2019.03.24. intézményvezetői önértékelés
    2020.02.07. Pedagógusminősítés: egy fő sikeresen minősült Pedagógus II. fokozatba került
    2020. március-április 2 fő pedagógus önértékelés
    2021. március-április 2 fő pedagógus önértékelés
    2022. február 2 fő pedagógus önértékelés
    2022. november 1 fő pedagógus önértékelés
    2023. intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzés

     

 

Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

2016. 09. 19 Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal- Törvényességi ellenőrzés
2016. 05. 17. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal- Hatósági ellenőrzés
2016. 10. 03. Magyar Államkincstár
2018. 05. 02. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal- Törvényességi ellenőrzés
2020. 10. 08. Magyar Államkincstár
2020. 11. 02. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal-Törvényességi ellenőrzés
2022. 10. 18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal-Törvényességi ellenőrzés

Copyright © 2024 Bíborka Iskola  Minden jog fenntartva.